Terrasana
Over Ons
Recepten
vacatures
Voedselovergevoeligheid
Nogal wat mensen hebben te maken met voedselovergevoeligheid. Bij zichzelf, of bij hun kinderen. Voedselovergevoeligheid is een overkoepelende term voor alle ongewenste reacties op voedsel. Het begrip omvat zowel voedselallergie als voedselintolerantie.
Er bestaat een grote behoefte aan voorlichting over dit thema, waaraan we hier op bescheiden wijze tegemoet proberen te komen. Er gaat echter niets boven een diepgaand advies van een deskundige uit de praktijk. Zulke experts werken bij Vlieg & Melse, diëtistenpraktijk voor voedselovergevoeligheid. Aan hun internetsite, www.allergie-envoeding.nl, is de volgende informatie ontleend. Bezoek de Vlieg & Melse-site als u problemen heeft met voedselovergevoeligheid!
 
Zoals gezegd kunnen de symptomen van voedselallergie en voedselintolerantie erg op elkaar lijken. Het gaat om een zeer breed scala van klachten:
 
 
In principe kan iemand op vrijwel elk voedingsmiddel negatief reageren, dat is het grote probleem. Maar van sommige voedingsmiddelen en -bestanddelen is bekend dat zij vaak reacties oproepen.
 
 
De diëtist zoekt uit wat de exacte rol van de voeding in het ontstaan van de klachten is. Op grond hiervan wordt een voedings- of dieetadvies uitgebracht.
 
Voedingswaren Anthonissen NV - Brederodestraat 101 / Gelijkheidstraat - 2018 Antwerpen - Tel : 03/238.13.54 - info@terrasana.be